İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde Araştırmacı-Yazar Sayın Eriş Ülger’in beyanı ile sahibi olduğu koleksiyonun geçici sergilenmesi için yapılan protokol bugün itibariyle sonlandırılmıştır. 


Konuyla ilgili olarak; daha önce Sayın Eriş Ülger, Kocaeli Valiliği ve İzmit Belediyesi işbirliğinde tarihi tren garında geçici sergi ile sergilenen hatıra ve eşyalar, sonrasında İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde geçici sergilenmiştir. Bu sergileme esnasında Eriş Ülger’in talebi ile İzmit Belediyesince koleksiyonun satın alınması görüşülmüştür. 


Eser sahibi Sayın Eriş Ülger tarafından; protokole konu obje ve eserlerle ilgili olarak İzmit Belediye Başkanlığından 5 Milyon TL maddi ve 5 Milyon manevi olmak üzere 10 Milyon TL talep edilmiştir. 


Yasa-mevzuat gereğince sergide bulunan obje eserlere bedel ödenebilmesi için 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nda bazı maddeler ön koşulmuştur. 


İlgili kanunun 5, 23b, 24 ve 27. maddeleri ile bu kanuna istinaden 2009/27206 sayılı Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları tasnifi, tescili ve müzelere alınmaları hakkında yönetmelik gereği geçici olarak sergilenen objelerin değer tespit rapor alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 


Ancak koleksiyon sahibi tarafından bu raporun alınmasına muvafakat edilmediğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ailesi ve silah arkadaşlarına ait olduğu beyan edilen obje-eserlerin İzmit Belediyesince pazarlık konusu edilemeyeceğinden satın alma işlemi gerçekleşmemiştir. Sayın Ülger’in talebiyle de sulh yoluyla ilgili protokolün feshi yoluna gidilmiştir.  


Bundan böyle İzmit Atatürk Evi olarak değerlendirilen yapı; Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi olarak hem Atatürk’e ait hem de kurtuluş mücadelesi kahramanlarına ait eşyaların dönemsel sergilerin olacağı bir alan olarak hizmet vermeye devam edecektir.  Zenginleştirilmesi planlanan bu yapı tadilat işlemleri sonrasında yeniden hizmete açılacaktır. 


Tüm kamuoyuna duyurulur
T.C. İzmit Belediyesi